اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 آذر 1398
پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت

  پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت

سومین روز پنجمین دوره نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، روز سوم پنجمین دوره نمایشگاه پژوهش و  فناوری صنعت، معدن و تجارت که از روز 26 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز شذه بود پایان یافت.

شرکت نفت پاسارگاد در سالن 7 این نمایشگاه تا روز جمعه 29 آذر ماه میزبان بازدیدکنندگان و علاقمندان این حوزه خواهد بود.

تصاویر
  • پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
  • پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
  • پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
  • پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
  • پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
  • پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
  • پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
  • پایان سومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت