اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 آذر 1398
پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت

  پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت

دومین روز پنجمین دوره نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، روز دوم پنجمین دوره نمایشگاه پژوهش و  فناوری صنعت، معدن و تجارت که از روز 26 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز شذه بود پایان یافت.

شرکت نفت پاسارگاد در سالن 7 این نمایشگاه تا روز جمعه 29 آذر ماه میزبان بازدیدکنندگان و علاقمندان این حوزه خواهد بود.

تصاویر
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت
 • پایان دومین روز نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت