مناقصه و مزایده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 آذر 1398
آگهی مناقصه خرید 2 عدد دستگاه نقطه اشتعال جهت آزمایشگاه های کارخانه آبادان و شیراز

  آگهی مناقصه خرید 2 عدد دستگاه نقطه اشتعال جهت آزمایشگاه های کارخانه آبادان و شیراز

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید 2 عدد دستگاه نقطه اشتعال جهت آزمایشگاه های کارخانه آبادان و شیراز خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 04/09/1398 لغایت 11/09/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 24/09/1398 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

شرکت نفت پاسارگاد-07/98/ن-م

 

 1. شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید 2 عدد دستگاه نقطه اشتعال جهت آزمایشگاه های کارخانه آبادان و شیراز خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 04/09/1398 لغایت 11/09/1398 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 24/09/1398 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.
 2. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- امور حقوقی و قراردادها- تلفن 23036218-23036214.
 3. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 230.000.000 ریال(دویست و سی میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 4. مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت سه ماه خورشیدی می باشد.
 5.  محل تحویل و اجرای موضوع مناقصه:
  1. آبادان- پالايشگاه آبادان- واحد قيرسازي- آزمایشگاه کارخانه آبادان، سايت شركت نفت پاسارگاد.
  2. شیراز- پالايشگاه شیراز- واحد قيرسازي- آزمایشگاه کارخانه شیراز، سايت شركت نفت پاسارگاد.
 6. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
 7. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید

 

تصاویر
 • آگهی مناقصه خرید 2 عدد دستگاه نقطه اشتعال جهت آزمایشگاه های کارخانه آبادان و شیراز
فایل های پیوستی