اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 تیر 1395

  برنامه عرضه انواع قير در روز چهارشنبه 23 تیرماه 95

موضوع :" برنامه عرضه داخلي قير در روز چهارشنبه تاریخ 23/تیرماه/95 "

باسلام و احترام ،

عرضه انواع قير در روز چهارشنبه تاريخ 23/تیرماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6300

1000

2000

کارخانه تهران

Mc250

9980

200

300

کارخانه تهران

PG 70-16

6820

1200

1500

کارخانه اراک

PG 64-22

6250

1000

2000

    کارخانه اراک

70/60

5950

200

500

جمع

3600

6300
شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .