اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 23 آبان 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 23 آبان ماه 1394

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 23/آبان ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي  

کارخانه تهران

70/60

8475

2000

2000

کارخانه تهران

MC250

12281

100

100

كارخانه اراك

70/60

8175

2000

2000

کارخانه بندرعباس

70/60

8584

500

500

کارخانه بندرعباس

MC250

12281

100

100

کارخانه بندرعباس

50/40

8784

500

500

کارخانه آبادان

50/40

8475

500

500

کارخانه آبادان

MC250

12281

100

100

کارخانه شیراز

70/60

8293

500

500

جمع

6300

6300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .

·         در کارخانه شیراز زمان برداشت یک هفته پس از صدور حواله می باشد .