اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 مرداد 1398
پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز خبرنگار

  پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز خبرنگار

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد مهندس مسعود جبرائیلی به مناسبت روز خبر نگار پیام تبریکی صادر نمود.

خبرنگاران منورهای شب های عملیات
با گرامیداشت یاد خبرنگاران شهید ایران اسلامی
در عصر مدرن و در جامعه ما حرفه خبرنگاری منحصر به اطلاع رسانی صرف در مورد رویدادها، یا محدود به تهیه محتوای خبری برای شرح وقایع نیست.
این امور تا دهه های قبل در این حرفه کمابیش مهمترین وظیفه خبرنگاران بود.
روزنامه ها به عنوان اولین رسانه های اطلاع رسانی عمومی، عموما سرشار از خبرهای کوتاه بود و بعضاً گزیده ای از اخبار جذاب را برای مخاطبان تهیه می کرد.
به تدریج با تغییر در شیوه های اطلاع رسانی، تکثّر نهادهای خبری و پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی، به موازات ظهور شیوه های جدید توزیع منابع مالی و قدرت، اخبار و اطلاعات واجد سویه های تحلیلی و انتقادی نیز شدند .
در دل بسترهای شکل گرفته جامعه شبکه ای شکل خاصی از اطلاع رسانی شکل گرفت.
این روندها، کنکاشی در عمق رویدادها و کشف روابطی در لایه های زیرین هر رویداد بود، که به شدت سطح آگاهی عمومی را ارتقا داد، گویی این بار 
حقیقت نه در خفا، که در عرصه عمومی و با همه زبان به سخن گشوده است.
در دل جامعه شبکه ای و در عصر حاضر تهیه و تحلیل اخبار و انتقال آن به افکار عمومی، امروزه رسالت و آرمان خبرنگاران راستین، اذهان منتقد، جانهای بیدار و فعالان پرسشگر اجتماعی است.
این شیوه خبرنگاری فعالیتی بی وقفه و خطیر برای آگاهی رسانی به مردم و پاسداری از منفعت عمومی و حقوق جامعه در همه عرصه ها است.
برای این جان های هوشیار دیگر صحنه های جنگ، بحران های اجتماعی و اقتصادی وحتی حوادث طبیعی نیز، تنها از خلال تحلیل عوامل و علت های پیدایش، قابلیت خبررسانی می یابند.
خبرنگاران متعهد دیگر در کمین وقایع نمی نشینند، آنها بیصدایان، در حاشیه ماندگان وغایبان را در متن جامعه فریاد میزنند و احضار میکنند، به آنها صدا و فعلیت میبخشند و درمقابل،بازیگران اصلی صحنه واقعیت اجتماعی را در برابر قانون و عدالت به داوری می نشینند.
خبرنگار، پاسدار منافع عمومی و محوری است که حکومت کننده و حکومت شونده را در ترازوی قانون متوازن میکند.
او گزارشگر شکاف میان «آنچه هست« و » آنچه باید باشد»است، و در این دوگانه
منادی اصول حقیقی حیات انسانی،آرمانهای بلند و عدالت است.
خبرنگار منور شب های عملیات زمان جنگ است.
در عصر حاضر تاثیر عمیق و وجوه مورد وثوق خبررسانی در مخاطبان، همواره نقطه توجه نظام سلطه جهانی، 
جریان های منطقه ای و باندهای تبهکار داخلی بوده است.
این جریان ها چه در سطح جهانی و یا حتی در ابعاد یک جامعه هدف، به تولید اخبار و انتشار اطلاعات همچون ابزاری برای جهت دهی، تنظیم و تربیت ذهن مخاطبان می نگرند.
در این شیوه ها خودِ رسانه و ابزار انتقال اطلاعات پرده ای رنگین است که مزدوران و جاعلان,خود را در پس آن پنهان میکنند.
باید اذعان داشت که رسانه راستین خبری و خبرنگار حقیقی، کارفرمایی به غیر از مردم و هدفی جز پاسداری از منافع عمومی نمیشناسد.
بدین وسیله روز خبرنگار را از طرف شرکت نفت پاسارگاد  بر جانهای بیدار و وجدانهای آگاه جامعه تبریک عرض می کنم.

تصاویر
  • پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت روز خبرنگار