اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 تیر 1398
گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد

  گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد

مجمع سالیانه سهامداران شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، مجمع عمومی سالیانه سهامداران شرکت نفت پاسارگاد برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 97 روز پنجشنبه مورخ 27 تیرماه در سالن آمفی تئاتر دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد.

گزارش تصویری این مجمع رو مشاهده فرمایید.

تصاویر
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد