مناقصه و مزایده

تاریخ انتشار: شنبه 15 تیر 1398
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان امولسیفایر دیرشکن و زودشکن جهت تولید قیر امولسیون

  آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان امولسیفایر دیرشکن و زودشکن جهت تولید قیر امولسیون

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی تامین‌کنندگان واجد شرایط تامین و تولید امولسیفایر دیرشکن و تندشکن جهت تولید قیر امولسیون در کارخانه‌های تولید قیر امولسیون خود اقدام نماید.

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی تامین‌کنندگان واجد شرایط تامین و تولید امولسیفایر دیرشکن و تندشکن جهت تولید قیر امولسیون در کارخانه‌های تولید قیر امولسیون خود اقدام نماید، لذا کلیه متقاضیانی که تمایل به تامین مواد مذکور را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ (از زمان درج آگهی به مدت 10 روز کاری) جهت دریافت اسناد ارزیابی به نشانی وبسایت ذیل مراجعه و پس از مطالعه و تکمیل اسناد ارزیابی ، مستندات خود را جهت ارزیابی مطابق با مندرجات در اسناد به شرکت نفت پاسارگاد ارائه نمایند:

  1. نشانی  وبسایت شرکت نفت پاسارگاد جهت دریافت اسناد: WWW.PASARGADOIL.COM
  2. آدرس محل تسلیم اسناد ارزیابی : تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.
  3. آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی : (از زمان درج آگهی به مدت 10 روز کاری)

درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای شرکت نفت پاسارگاد ایجاد نمی نماید و صرفا به منزله شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان می باشد.

تصاویر
  • آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان امولسیفایر دیرشکن و زودشکن جهت تولید قیر امولسیون