اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 14 اردیبهشت 1398
مزایده فروش ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه

  مزایده فروش ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-1-98/ز-م

 

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه(دمپرسی ورق) خود را به میزان تقریبی 300.000 کیلوگرم  از طریق مزایده به اشخاص واجد شرایط به فروش برساند، متقاضیان می توانند نسبت به مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

1-      مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: سپرده تضمین شرکت در مزایده به میزان 360.000.000 ریال (سیصد و شصت میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت چک بانکی رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد و یا واریز جه نقد به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

2-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی و اشخاص حقیقی با کارت شناسایی.

3-      آدرس دریافت اسناد و تحویل پاکت ها مطابق با مندرجات اسناد مزایده:

3-1-  تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها- تلفن 23036218-23036214.

(تذکر: تحویل پاکت ها در تهران حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

3-2-  بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی بعد از پالايشگاه بندرعباس واحد قيرسازي -شركت نفت پاسارگاد- دفتر پشتیبانی کارخانه-076332373030.

4-         مهلت دریافت اسناد مزایده: در ساعات اداری از تاریخ 14/02/1398 لغایت 21/02/1398. (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

5-      آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/02/1398 میباشد.

6-      به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مزایده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

·         هزینه آگهی و کارشناسی قیمت پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

 

تصاویر
  • مزایده فروش ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه
فایل های پیوستی