اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 24 فروردین 1398
گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست

  گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست

اولین روز هجدهمین نمایشگاه محیط زیست ایران به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، هجدهمین نمایشگاه محیط زیست از 24 الی 27 فروردین ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است.

شرکت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده قیر در خاورمیانه از ساعت 10 الی 18 در سالن 44 نمایشگاه بین المللی تهران، پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

تصاویر
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه محیط زیست