اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 آذر 1394

  عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 16/آذر ماه/94

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز دو شنبه تاريخ 16/آذر ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي

کارخانه تهران

70/60

8005

2000

2000

کارخانه تهران

MC250

11535

300

300

کارخانه تهران

امولسیون زودشکن

6558

200

200

كارخانه اراك

70/60

7705

2000

2000

کارخانه بندرعباس

70/60

8072

1000

1000

کارخانه بندرعباس

MC250

11535

200

200

کارخانه آبادان

70/60

7905

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

11535

200

200

کارخانه شیراز

70/60

7822

300

300

کارخانه تبریز

100/85

8090

2000

2000

جمع

9200

9200















شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .