مناقصه و مزایده

تاریخ انتشار: شنبه 11 اسفند 1397
مناقصه خرید تجهیزات آی تی

  مناقصه خرید تجهیزات آی تی

عنوان مناقصه:

خرید دستگاه های ذخیره ساز Unity400 dell emc به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور مطابق با اسناد مناقصه

خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور مطابق با اسناد مناقصه

 

آگهي در محدوده : عمومی
منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
شماره مناقصه: 97/12/ن-م   و   97/11/ن-م
بها سند :
طبقه بندی : مناقصه عمومی دو مرحله ای
عنوان روزنامه : اطلاعات
تاريخ انتشار : 11/اسفندماه/97
آخرين مهلت تسلیم پیشنهاد : 27/اسفندماه/97
شماره صفحه روزنامه : 7
متن آگهي :

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد

 

 

1-      موضوع مناقصه : خرید تجهیزات مندرج در جدول ذیل از طریق مناقصه از اشخاص واجد شرایط.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

11-97/ن-م

خرید دستگاه های ذخیره ساز Unity400 dell emc به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور مطابق با اسناد مناقصه

135.000.000 ریال

2

12-97/ن-م

خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور مطابق با اسناد مناقصه

115.000.000 ریال

 

1-      نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت یکی از موارد ذیل :

الف ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد- ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

2-      زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از تاریخ 11/12/1397 لغایت 18/12/1397 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

3-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر.

4-      آدرس دریافت اسناد و تحویل پاکت ها مطابق با مندرجات اسناد مناقصه: تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها- تلفن 23036218-23036214-(تذکر: تحویل پاکت ها حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

5-      آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/12/1397 میباشد.

6-       به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·         هزینه آگهی به تناسب بعهده برندگان هر مناقصه است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

·         دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد برای هر یک از 2 ردیف فوق بصورت جداگانه الزامی می باشد.

 

 
تصاویر
  • مناقصه خرید تجهیزات آی تی