اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 دی 1394
گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل

  گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل

ششمین نمایشگاه شهر ایده آل در جزیره کیش آغاز بکار کرد. شرکت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده قیر در ایران و خاورمیانه در این نمایشگاه حضوری فعال دارد.
تصاویر
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل
 • گزارش تصویری روز سوم ششمین نمایشگاه شهر ایده آل