اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 دی 1394

  برنامه عرضه انواع قير در روز دوشنبه 14 دی ماه 1394

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز دو شنبه تاريخ 14/دی ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي

کارخانه تهران

70/60

7029

2000

2000

كارخانه اراك

70/60

6729

2000

2000

کارخانه آبادان

70/60

6929

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

7043

1000

1000

کارخانه شیراز

70/60

6844

1000

1000

جمع

7000

7000شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .