اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 دی 1394
گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش

  گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش

اولین روز نمایشگاه بین المللی انرژی کیش دقایقی قبل پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد ، اولین روز از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با استقبال خوبی به پایان رسید.

گزارش تصویری بازدید کنندگان از نمایشگاه و غرفه شرکت نفت پاسارگاد را با هم می بینیم.


تصاویر
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش
  • گزارش تصویری اولین روز نمایشگاه انرژی کیش