اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 دی 1394
تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش

  تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش

سومین روز نمایشگاه بین المللی انرژی کیش نیز پایان یافت. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، سومین روز دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش لحظاتی قبل به پایان رسید.

گزارش تصویری بازدید کنندگان از نمایشگاه و غرفه شرکت نفت پاسارگاد را با هم می بینیم.

تصاویر
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • تصاویر سومین روز نمایشگاه انرژی کیش