اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 24 دی 1394
گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش

  گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش

چهارمین روز نمایشگاه بین المللی انرژی کیش پایان یافت. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش لحظاتی قبل به پایان رسید. 

گزارش تصویری بازدید کنندگان از نمایشگاه و غرفه شرکت نفت پاسارگاد را با هم می بینیم.

تصاویر
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش
 • گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه انرژی کیش