اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 دی 1394

  عرضه انواع قير در روز چهارشنبه مورخ 23 دی ماه 94

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز چهار شنبه تاريخ 23/دی ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي

کارخانه تهران

70/60

7029

2000

2000

کارخانه تهران

100/85

7029

1000

1000

كارخانه اراك

70/60

6729

2000

2000

کارخانه آبادان

70/60

6929

1000

1000

کارخانه آبادان

50/40

7179

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

10620

200

200

کارخانه بندرعباس

70/60

7043

1000

1000

کارخانه بندرعباس

MC250

10100

200

200

کارخانه شیراز

70/60

6844

1000

1000

جمع

9400

9400


شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .