اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 تیر 1395
انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد

  انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد

عضو هیأت عامل و مدیر منظقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، طی حکمی از سوی دکتر درویش زاده، مهندس علی شاهد بهروز به عنوان عضو هیآت عامل و مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد.

پیش از این مهندس اکبر اسمعیلی مدیریت این منطقه را به عهده داشت که وی طی حکمی به سمت مشاور هیات عامل منطقه شمال غرب منصوب گردید.


تصاویر
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد
 • انتصاب مدیر منطقه شمال غرب شرکت نفت پاسارگاد