اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 14 بهمن 1394

  عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 17 بهمن ماه 94

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 17/بهمن ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

5000

3000

3000

کارخانه تهران

MC250

7329

200

200

کارخانه اراک

70/60

4800

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

4800

1000

1000

کارخانه آبادان

70/60

5282

2000

2000

کارخانه آبادان

MC250

7329

200

200

کارخانه بندرعباس

70/60

5489

2000

2000

کارخانه بندرعباس

MC250

7329

200

200

کارخانه تبریز

100/85

5215

1000

1000

جمع

11600

11600


شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .