اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 تیر 1395
بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب

  بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب

مدیرعامل و مدیران ستادی نفت پاسارگاد از امکانات منطقه شمال غرب این شرکت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد، دکتر درویش زاده و مدیران همراه ایشان از امکانات منطقه شمال غرب این شرکت و کارخانه تبریز بازدید کردند.

تصاویر
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب
  • بازدید مدیرعامل از امکانات منطقه شمال غرب