اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 10 اسفند 1394
پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد

  پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست با هدف معرفی آخرین دستاوردهای زیست محیطی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 19 هزار متر مربع در سالن های 8 و9 ، 10 و 11 ، 12 و13، 27، سالن های سری 25 و سالن 27 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شده است از این رو متخصصان ، دانشگاهیان، فعالان ، دوستداران و علاقه مندان به محیط زیست می توانند تا تاریخ 13 اسفند ماه همه روزه از ساعت 10 تا 18 از آن بازدید کنند.

شرکت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده قیر، برگزیده به عنوان صنعت سبز ، در این نمایشگاه حضوری فعال و موثر داشته که غرفه اصلی این شرک در سال 8 و 9 پذیرای بازدیدکنندگان محترم خواهد بود.

تصاویر
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد
 • پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست آغاز بکار کرد