اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 اسفند 1394
گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست

  گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست

سومین روز نمایشگاه بین المللی محیط زیست پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد ، سومین روز پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران پایان یافت.

گزارش تصویری بازدید کنندگان از نمایشگاه و غرفه شرکت نفت پاسارگاد را با هم می بینیم.

تصاویر
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست
 • گزارش تصویری سومین روز نمایشگاه محیط زیست