اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 11 اسفند 1394

  عرضه انواع قير در روز چهارشنبه مورخ 12 اسفند ماه 94

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز چهار شنبه تاريخ 12/اسفند ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

5250

2000

2000

کارخانه تهران

CRS1

4631

100

100

کارخانه اراک

70/60

4950

2000

2000

کارخانه بندرعباس

70/60

5589

1000

1000

کارخانه بندرعباس

MC250

7825

200

200

کارخانه آبادان

70/60

5282

2000

2000

کارخانه آبادان

MC250

7825

400

400

کارخانه تبریز

100/85

5315

1000

1000

جمع

8700

8700


شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .