اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 12 اسفند 1394

  عرضه انواع قير در روز شنبه مورخ 15 اسفند ماه 94

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 15/اسفند ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

5250

3000

3000

کارخانه اراک

70/60

4950

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

4950

2000

2000

کارخانه بندرعباس

70/60

5589

1000

1000

کارخانه بندرعباس

MC250

7825

200

200

کارخانه آبادان

70/60

5282

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

7825

200

200

کارخانه تبریز

100/85

5315

2000

2000

جمع

11400

11400

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .