اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 14 فروردین 1395
برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید

  برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید

اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، اولین جلسه شورای مدیران شرکت نفت پاسارگاد در ساختمان ستادی این شرکت برگزار گردید.

تصاویر
  • برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید
  • برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید
  • برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید
  • برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید
  • برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید
  • برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید
  • برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید
  • برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال جدید