اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 21 فروردین 1395

  برنامه عرضه انواع قير در روز دوشنبه 23 فروردین 95

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز دو شنبه تاريخ 23/فروردین/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

MC250

8818

100

100

کارخانه تهران

PG 64-22

5950

3500

3500

کارخانه تهران

PG 64-10

5950

500

500

کارخانه تهران

PG 64-16

5950

500

500

کارخانه اراک

PG 58-22

5650

1000

1000

کارخانه بندرعباس

PG 64-10

6450

1000

1000

کارخانه بندرعباس

PG 64-16

6450

500

500

کارخانه آبادان

PG 64-10

6000

1000

1000

کارخانه آبادان

PG 64-16

6000

500

500

کارخانه شیراز

PG 64-10

5850

4500

4500

کارخانه تبریز

PG 58-22

5950

1000

1000

جمع

14100

14100
شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .