اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 فروردین 1395

  برنامه عرضه انواع قير در روز چهارشنبه 18 فروردین ماه 95

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز چهار شنبه تاريخ 18/فروردین/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

PG 64-16

5950

100

500

کارخانه تهران

PG 64-22

5950

100

500

کارخانه اراک

PG 64-16

5650

100

500

کارخانه اراک

PG 64-22

5650

100

500

کارخانه بندرعباس

PG 64-16

6450

100

500

کارخانه آبادان

PG 64-16

6000

100

500

کارخانه تبریز

PG 58-22

5950

100

500

جمع

700

3500
شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .