اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 07 اردیبهشت 1395

  عرضه انواع قير در روز چهارشنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه 95

باسلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز چهار شنبه تاريخ 08/اردیبهشت/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6000

500

1500

کارخانه تهران

PG 64-16

6000

500

1500

کارخانه تهران

MC250

9324

200

200

کارخانه اراک

70/60

5650

500

1500

کارخانه اراک

100/85

5650

500

1500

کارخانه بندرعباس

70/60

6600

1000

1500

کارخانه بندرعباس

MC250

9324

100

100

کارخانه آبادان

70/60

6100

1500

1500

کارخانه آبادان

PG 64-16

6100

500

1500

کارخانه آبادان

PG 76-10

6400

500

1500

کارخانه آبادان

MC250

9324

200

200

کارخانه شیراز

70/60

6000

500

1500

کارخانه تبریز

100/85

6000

1000

1500

کارخانه تبریز

MC250

9895

200

200

جمع

7700

15700

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .