اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 12 اردیبهشت 1395

  عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 13 اردیبهشت ماه 95

با سلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز دو شنبه تاريخ 13/اردیبهشت ماه/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6000

500

500

کارخانه تهران

PG 70-16

6300

2000

2000

کارخانه تهران

PG 64-16

6000

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

5650

500

500

کارخانه آبادان

70/60

6100

300

300

کارخانه آبادان

PG 64-16

6100

200

200

کارخانه آبادان

PG 70-10

6350

200

200

کارخانه آبادان

MC250

9324

100

100

جمع

5800

5800شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .