فروش‌

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: آبادان
 • نوع معامله: نقدی

قیر MC250

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: آبادان
 • نوع معامله: نقدی

قیر 40/50

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: آبادان
 • نوع معامله: نقدی

قیر 300-200

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: آبادان
 • نوع معامله: نقدی

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: اراک
 • نوع معامله: نقدی

قیر 100-85

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: اراک
 • نوع معامله: نقدی

قیر 300-200

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: اراک
 • نوع معامله: نقدی

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: بندرعباس
 • نوع معامله: نقدی

قیر MC250

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: بندرعباس
 • نوع معامله: نقدی

قیر 50-40

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: بندرعباس
 • نوع معامله: نقدی

قیر 100-85

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: بندرعباس
 • نوع معامله: نقدی

قیر 100-85

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: تبریز
 • نوع معامله: نقدی

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: تبریز
 • نوع معامله: نقدی

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: تهران
 • نوع معامله: نقدی

قیر 300-200

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: تهران
 • نوع معامله: نقدی
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها   

  عرضه صادراتی چهارشنبه 24 خرداد

نامه عرضه صادراتي مورخ 24 خرداد ادامه مطلب

  اعلامیه عرضه داخلی 17 اردیبهشت 1402

اعلامیه عرضه داخلی 17 اردیبهشت 1402 ادامه مطلب

  اعلامیه عرضه داخلی 16 اردیبهشت 1402

اعلامیه عرضه داخلی 16 اردیبهشت 1402 ادامه مطلب

  اعلامیه عرضه داخلی مورخ 9 اردیبهشت 1402

اعلامیه عرضه داخلی مورخ 9 اردیبهشت 1402 شرکت نفت پاسارگاد ادامه مطلب

  اعلامیه عرضه داخلی 30 مرداد 1401

اعلامیه عرضه داخلی قیر در بورس کالا روز یکشنبه مورخ 23 مرداد 1401 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی 26 مرداد 1401

نامه عرضه قیر داخلی در بورس کالا ادامه مطلب

  اعلامیه عرضه داخلی 23 مرداد 1401

اعلامیه عرضه داخلی قیر در بورس کالا روز یکشنبه مورخ 23 مرداد 1401 ادامه مطلب

  اعلامیه عرضه داخلی قیر روز چهارشنبه 19 مرداد 1401

اعلامیه عرضه داخلی قیر روز چهارشنبه 19 مرداد 1401 در بورس کالا ادامه مطلب

صفحه 1 از 25ابتدا   [1]  2  3  4  5  انتها

VG40

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

VG30

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

VG40

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر امام خمینی
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

VG30

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر امام خمینی
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

VG30

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

85-100

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه شمال شرق - تهران
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه شمال شرق - تهران
 • نوع معامله: نقدی

85-100

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه شمال غرب - تبریز
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه شمال غرب - تبریز
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

85-100

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

40-50

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

85-100

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

40-50

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

40-50

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر امام خمینی
 • شهر: منطقه جنوب غرب - آبادان
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر امام خمینی
 • شهر: منطقه جنوب غرب - آبادان
 • نوع معامله: نقدی

  عرضه صادراتي 8 مهر 1402

نامه عرضه صادراتي 8 مهر 1402 ادامه مطلب

  عرضه صادراتی روز 4 مهر 1402

نامه عرضه صادراتی روز 4 مهر 1402 ادامه مطلب

  عرضه صادراتی روز 1 مهر 1402

نامه عرضه صادراتی روز 1 مهر 1402 ادامه مطلب

  عرضه صادراتی روز 28 شهریور 1402

نامه عرضه صادراتی روز 28 شهریور 1402 ادامه مطلب

  عرضه صادراتي 26 شهریور 1402

نامه عرضه صادراتي 26 شهریور 1402 ادامه مطلب

  عرضه صادراتی 21 شهریور ماه 1401

نامه عرضه صادراتی 21 شهریور ماه 1401 ادامه مطلب

  عرضه صادراتی 19 شهریور ماه 1401

نامه عرضه صادراتی 19 شهریور ماه 1401 ادامه مطلب

  عرضه صادراتی 13شهریور ماه 1401

نامه عرضه صادراتی 13 شهریور ماه 1401 ادامه مطلب

  عرضه صادراتی روز 30 مرداد 1402

نامه عرضه صادراتی روز 30 مرداد 1402 ادامه مطلب

صفحه 1 از 17ابتدا   [1]  2  3  4  5  انتها
دفتر مرکزی
 

نشانی دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل 2، پلاک37

تلفن: 23036000-021

فکس: 88693045-021

صندوق پستی: 4598-19395

پست الکترونیک: [email protected]

کارخانه آبادان
 

نشانی : آبادان، شرکت پالایش نفت آبادان، واحد قیرسازی، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد

تلفن گویا: 53262805-061 ، 53264539-061 ، 53263251-061 ، 53264539-061

نمابر: 53263003-061

کارخانه اراک

 

کارخانه: اراک، پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند، جنب بانک تجارت، دفتر کارخانه

تلفن: 08638224606

نمابر : 08638227930

دفتر فروش: اراک، خیابان 17 متری ملک (شهید رجایی) جنب ساختمان پست بانک مجتمع ایرانیان، طبقه چهارم

تلفن: 08632213720 ، 08632213669 ، 08632235767

نمابر : 08632213721

کارخانه تهران
 

نشانی : رجایی شهر، بزرگراه شهید تندگویان، پالایشگاه نفت تندگویان، کارخانه قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد

تلفن گویا: 02155218582

فکس: 22915360-021

کارخانه بندرعباس
 

کارخانه : بندرعباس، جنب شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت نفت پاسارگاد

تلفن : 72-07633379268

نمابر : 07633564810

دفتر فروش: بندرعباس، خیابان صدرشمالی، ساختمان مدیا، طبقه 8، واحد 8040

تلفن : 07632252120

نمابر : 07632252131

پایانه صادراتی : بندرعباس، اسکله شهید رجایی، درب خلیج فارس، مخازن نفتی، زون نفتی 2، شرکت نفت پاسارگاد

تلفکس پایانه: 07633524583

کارخانه تبریز
 

نشانی: تبریز، کیلومتر 2 جاده آذرشهر، پالایشگاه تبریز، واحد قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد

تلفن گویا: 97-34212895-041

فکس: 34212898-041

صندوق پستی: 4598-19395

کارخانه شیراز
 

نشانی : شیراز، زرقان، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد

تلفن دفتر مدیریت: 07118308776

فکس: 07118207363

صندوق پستی: 117-73415