فروش‌

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: آبادان
 • نوع معامله: نقدی

قیر MC250

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: آبادان
 • نوع معامله: نقدی

قیر 40/50

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: آبادان
 • نوع معامله: نقدی

قیر 300-200

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: آبادان
 • نوع معامله: نقدی

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: اراک
 • نوع معامله: نقدی

قیر 100-85

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: اراک
 • نوع معامله: نقدی

قیر 300-200

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: اراک
 • نوع معامله: نقدی

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: بندرعباس
 • نوع معامله: نقدی

قیر MC250

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: بندرعباس
 • نوع معامله: نقدی

قیر 50-40

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: بندرعباس
 • نوع معامله: نقدی

قیر 100-85

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: بندرعباس
 • نوع معامله: نقدی

قیر 100-85

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: تبریز
 • نوع معامله: نقدی

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: تبریز
 • نوع معامله: نقدی

قیر 70-60

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: تهران
 • نوع معامله: نقدی

قیر 300-200

1397/05/06
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:درب کارخانه
 • شهر: تهران
 • نوع معامله: نقدی
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها   

  عرضه قیر داخلی روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 98

نامه عرضه داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز چهارشنبه 16 بهمن ماه 1398 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی روز چهارشنبه 25 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز چهارشنبه 25 دی ماه 98 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی روز سه شنبه 24 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز سه شنبه 24 دی ماه 98 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی روز دوشنبه 23 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز دوشنبه 23 دی ماه 98 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی روز شنبه 21 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه مورخ 21 دی ماه 1398 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی روز چهارشنبه 18 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز چهارشنبه 18 دی ماه 98 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی روز سه شنبه 17 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز سه شنبه 17 دی ماه 98 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی روز شنبه 14 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز شنبه 14 دی ماه 98 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی روز سه شنبه 10 دی ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز سه شنبه 10 دی ماه 98 ادامه مطلب

  عرضه قیر داخلی روز چهارشنبه 17 مهر ماه 98

نامه عرضه فروش داخلی محصولات شرکت نفت پاسارگاد در بورس کالا در روز چهارشنبه 17 مهر ماه ٩٨ ادامه مطلب

صفحه 1 از 23ابتدا   [1]  2  3  4  5  انتها

VG40

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

VG30

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

VG40

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر امام خمینی
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

VG30

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر امام خمینی
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

VG30

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه شرق - شیراز
 • نوع معامله: نقدی

85-100

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه شمال شرق - تهران
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه شمال شرق - تهران
 • نوع معامله: نقدی

85-100

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه شمال غرب - تبریز
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه شمال غرب - تبریز
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

85-100

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FCA
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

40-50

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

85-100

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: بشکه
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

40-50

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر عباس
 • شهر: منطقه غرب - اراک
 • نوع معامله: نقدی

40-50

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر امام خمینی
 • شهر: منطقه جنوب غرب - آبادان
 • نوع معامله: نقدی

60-70

1396/09/21
 • نوع بسته بندی: فله
 • نوع تحویل:FOB بندر امام خمینی
 • شهر: منطقه جنوب غرب - آبادان
 • نوع معامله: نقدی

  عرضه صادراتی روز دوشنبه مورخ 1401/02/26

عرضه صادراتی روز دو شنبه مورخ 1401/02/26 ادامه مطلب

  عرضه صادراتی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

عرضه صادراتی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ادامه مطلب

  نامه عرضه صادراتی روز شنبه مورخ 1401/01/24

نامه عرضه صادراتی روز شنبه مورخ 1401/01/24 ادامه مطلب

  نامه عرضه صادراتی روز شنبه مورخ 1400/12/14

نامه عرضه صادراتی روز شنبه مورخ 1400/12/14 ادامه مطلب

  عرضه صادراتی روز یکشنبه مورخ1400/10/12

عرضه صادراتی روز یکشنبه مورخ1400/10/12 ادامه مطلب

  عرضه قیر صادراتی روز دوشنبه 31 خرداد 1400

نامه عرضه قیر صادراتی روز دوشنبه 31 خرداد 1400 در بورس کالا ادامه مطلب

  نامه عرضه صادراتی روز سه شنبه 4 خرداد 1400

نامه عرضه صادراتی روز سه شنبه 4 خرداد 1400 در بورس کالا ادامه مطلب

  عرضه قیر صادراتی روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

عرضه قیر صادراتی روز چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 در بورس کالا ادامه مطلب

  عرضه قیر صادراتی روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

عرضه قیر صادراتی روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 در بورس کالا ادامه مطلب

  عرضه قیر صادراتی روز شنبه 4 اردیبهشت 1400

عرضه قیر صادراتی روز شنبه 4 اردیبهشت 1400 در بورس کالا ادامه مطلب

صفحه 1 از 11ابتدا   [1]  2  3  4  5  انتها
دفتر مرکزی
 

نشانی دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل 2، پلاک37

تلفن: 23036000-021

فکس: 88693045-021

صندوق پستی: 4598-19395

پست الکترونیک: [email protected]

کارخانه آبادان
 

نشانی : آبادان، شرکت پالایش نفت آبادان، واحد قیرسازی، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد

تلفن گویا: 53262805-061 ، 53264539-061 ، 53263251-061 ، 53264539-061

نمابر: 53263003-061

کارخانه اراک

 

کارخانه: اراک، پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند، جنب بانک تجارت، دفتر کارخانه

تلفن: 08638224606

نمابر : 08638227930

دفتر فروش: اراک، خیابان 17 متری ملک (شهید رجایی) جنب ساختمان پست بانک مجتمع ایرانیان، طبقه چهارم

تلفن: 08632213720 ، 08632213669 ، 08632235767

نمابر : 08632213721

کارخانه تهران
 

نشانی : رجایی شهر، بزرگراه شهید تندگویان، پالایشگاه نفت تندگویان، کارخانه قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد

تلفن گویا: 02155218582

فکس: 22915360-021

کارخانه بندرعباس
 

کارخانه : بندرعباس، جنب شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت نفت پاسارگاد

تلفن : 72-07633379268

نمابر : 07633564810

دفتر فروش: بندرعباس، خیابان صدرشمالی، ساختمان مدیا، طبقه 8، واحد 8040

تلفن : 07632252120

نمابر : 07632252131

پایانه صادراتی : بندرعباس، اسکله شهید رجایی، درب خلیج فارس، مخازن نفتی، زون نفتی 2، شرکت نفت پاسارگاد

تلفکس پایانه: 07633524583

کارخانه تبریز
 

نشانی: تبریز، کیلومتر 2 جاده آذرشهر، پالایشگاه تبریز، واحد قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد

تلفن گویا: 97-34212895-041

فکس: 34212898-041

صندوق پستی: 4598-19395

کارخانه شیراز
 

نشانی : شیراز، زرقان، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد

تلفن دفتر مدیریت: 07118308776

فکس: 07118207363

صندوق پستی: 117-73415