تلفن: 23036451 (021)
88562800-9 (021)
نشانی: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل 2 ، پلاک 37 ، طبقه چهارم
فکس: 88693045 (021)
مدیرعامل: مصطفی کریمی
پست الکترونیک: [email protected]
عرضه فرآورده های قیری:

(60/70 - 85/100 - MC 250 ) بصورت بشکه و فله و بیتوپلاست

از توانمندی های این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

بشکه سازی و بشکه پرکنی
فروش نقدی و اعتباری صادراتی و داخلی فرآورده های قیری
حمل و نقل محموله های قیر