16
مدیرحراست شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد
مدیر حراست شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت پاسارگاد ، طی حکمی از سوی آقای موسوی  مدیر حراست تاپیکو ؛ " محمد هاشم نجفی " بعنوان‌مدیر جدید شرکت نفت پاسارگاد منصوب شد  .
همچنین با اهدا لوح تقدیری از خدمات "محمدرضا فرهمند" مدیر پیشین حراست این بنگاه تولیدی - اقتصادی تجلیل بعمل آمد .
در گروه: اخبار شرکت
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |