23
برگزاري همايش قير و آسفالت در ياسوج

همايش قير و آسفالت در شهر ياسوج مركز استان كهگيلويه و بويراحمد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت نفت پاسارگاد، اين همايش با حضور بيش از ١٠٠ نفر از كارشناسان اداره هاي راه و شهرسازي ، حمل و نقل جاده اي، بنياد و مسكن و شهرداري هاي استان كهگيلويه و بويراحمد در سالن اتاق تعاون ياسوج برگزار شد.
در اين همايش "سعيد گودرزي" مدير منطقه شرق شركت نفت پاسارگاد ، توانمنديها ، دستاوردها و موفقيت هاي اين شركت را براي حاضرين تشريح كرد.
دكتر "بهار دوست" و مهندس "محمد راهي" آخرين راهكارهاي شناسايي قير باكيفيت و استفاده صحيح از آن را به حاضران آموزش دادند.
اين همايش به صورت رايگان و در راستاي مسئوليت اجتماعي شركت در شهر ياسوج برگزار شد.
در گروه: اخبار شرکت
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |