21
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت نفت پاسارگاد طي روز جاري رأس ساعت 9:00 در محل سالن همايش هاي مجموعه آدينه با حضور اکثر سهامداران رسميت يافت.

مصوبات اين مجمع عبارتست از:

١-تقسيم 4500 ريال سود نقدي به ازاي هر سهم
٢-انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی و قانونی
٣-انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمي
٤-انتخاب اعضای هیئت مدیره
در گروه: اخبار شرکت
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |