17
لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

پیرو آگهی منتشره در تاریخ 98/11/30 در روزنامه اطلاعات بابت دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/12/25 به آگاهی میرساند با توجه به تذکرات مسئولین محترم کشور درخصوص عدم برگزاری تجمعات بمنظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس، مجمع فوق در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد. و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می شود موکول گردید.
دستور جلسه :
1- انتخاب اعضاء هیات مدیره

                                                                                              هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد

در گروه: اخبار شرکت
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |