24
تقدير رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي از نفت پاسارگاد

رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي با حضور در غرفه شركت نفت پاسارگاد در هجدهمين نمايشگاه محيط زيست از شركت نفت پاسارگاد تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت نفت پاسارگاد ، "محمدرضا تابش" با حضور در غرفه اين شركت از اقدام نفت پاسارگاد به دليل اهداي كليه هزينه هاي جانبي و غرفه سازي نمايشگاه محيط زيست به سيل زدگان كشور تقدير كرد.
گفتني است شركت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگترين توليد كننده قير در خاورميانه و برگزيده صنعت سبز هرساله حضور فعالي در نمايشگاه محيط زيست دارد. 
بر پايه اين گزارش با دستور "مسعود جبرائيلي" مديرعامل شركت نفت پاسارگاد كليه هزينه هاي جانبي و غرفه سازي در نمايشگاه محيط زيست به سيل زدگان اهدا شد.

در گروه: اخبار شرکت
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |