13

با سلام و احترام ، عرضه انواع قير در روز سه شنبه تاريخ 14/اردیبهشت/95 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

کارخانه تهران

70/60

6000

500

1000

کارخانه تهران

PG 64-16

6000

500

2000

کارخانه اراک

PG 64-16

5650

500

500

کارخانه اراک

70/60

5650

500

500

کارخانه اراک

100/85

5650

500

500

کارخانه تبریز

100/85

6000

500

2000

جمع

3000

6500شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |