خط ویژه: 07614514240
نشانی : بندرعباس پایانه شهید رجایی درب خلیج فاس مخازن نفتی، زون نفتی 2، شرکت نفت پاسارگاد
فکس: 07614514219
پست الکترونیک: [email protected]

دارای 4مخزن با ظرفيت اسمی 2500 متر مکعب جهت ذخيره سازی قير و يك مخزن با ظرفيت اسمی 2500 مترمكعب جهت ذخيره سازی آب آتشنشانی می باشد.

از جمله توانمندی های این پایانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تانكرها محصولات خود رادر پاتيل 55 تني مستقر در پايانه تخليه مينمايند لازم به ذكر است كه پاتيل موجود در پايانه توانايي تخليه همزمان 6 تانكر در مخازن را دارد.