خط ویژه: 4750-4701-2524749-0652
نشانی : خوزستان ،بندر امام خميني (ره) ،مجتمع بندري امام خميني (ره) ،قطعه 93a ،اسكله 34 ،پايانه شركت نفت پاسارگاد
فکس: 2524704-0652
تعداد پرسنل 34 نفر

این پایانه با ظرفیتی نزدیک به 14000 تن ( 4مخزن ، هر كدام 3500 تن ) جهت صادرات قير مي باشد .

از جمله توانمندی های این پایانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • آمادگي تخليه قير به مقدار 2600 تن در شبانه روز
  • توانايي بارگيري كشتي تا مقدار 400 تن در ساعت
  • امكان توسعه فعاليتهاي اين پايانه ازصادرات بشكه اي و كانتينري
  • امكان تست از قير در آزمايشگاه پايانه و صدور گواهي نامه تأييد شده در منطقه
  • مکانیزاسیون خط تولید بیتوپلاست