تلفن گویا: 04134212897 ،04134212896 ،04134212895
نشانی: تبریز، کیلومتر 2 جاده آذرشهر، پالایشگاه تبریز، واحد قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد
فکس: 04134212898
مدیر کارخانه: مهدی برزگر یالدور
تعداد پرسنل 69 نفر
صندوق پستی 519713111
محصولات کارخانه:

انواع قيرهای جاده ای 50/40 ، 70/60 ، 100/85 ، M.C 250 ، قیرهای PG58-16 ,PG58-22 ,PG58-28 ,PG64-16 ,PG64-22 و قيرهای امولسيونی

ظرفیت تولید:

كارخانه تبريز دارای دو واحد مجزاء به شرح ذيل می باشد:

واحد قديم:

اين واحد در سال 1357 با ظرفيت توليد 1000 بشكه در روز راه اندازی شده كه با گذشت زمان و انجام تغييرات و اجرای پروژه هاي بهبود در قالب ازدياد ظرفيت توليد، اين ميزان به 4000 بشكه در روز نيز افزايش يافته است.

واحد جديد:

اين واحد در سال 1377 با ظرفيت اسمی 5500 بشكه در روز و با الگو برداری از واحد توليد آسفالت پالايشگاه اصفهان توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است . با انجام تغييرات و اجرای پروژه های بهبود ازدياد ظرفيت، توليد اين واحد به حدود 8000 بشكه در روز افزايش يافته است .

واحد بشكه سازي:

اين واحد در جهت تامين بشكه مورد استفاده در فرآيند مظروف سازي محصولات كارخانه با انتقال خط از كارخانه آبادان در سال 1391 راه اندازی و در حال حاضر نيز به طور متوسط ظرفيت توليد بيش از 1000 بشكه در روز را دارا می باشد .

از توانمندی های كارخانه تبريز می توان به موارد زير اشاره نمود:

 • حوزه منابع انسانی:

  دارا بودن پرسنل توانمند، متخصص و با تجربه با مدارك تحصيلی دانشگاهی مرتبط

 • حوزه كيفيت:

  آزمايشگاه كنترل كيفيت مجهز به دستگاه ها و تجهيزات تخصصی جهت انجام كليه تستهای قير ، دارای گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO/IEC17025:2005 وگواهينامه آزمايشگاه همكار اداره استاندارد

 • حوزه نگهداري و تعميرات:

  قابليت انجام كليه تعميرات مربوط به زمان اورهال – انجام تعميرات تخصصی تجهيزات مانند كمپرسور و پمپ – انجام كاليبراسيون تمامی تجهيزات آزمايشگاهی

 • حوزه توليد:

  استفاده از سيستم PLC در كنترل فرآيند توليد - توليد انواع گريد قير بنا به درخواست مشتری – توليد همزمان 2 گريد مختلف توسط دو واحد

 • حوزه انبار محصول:

  قابليت بارگيری چند گريد مختلف در شيفت كاری

 • حوزه بسته بندی:

  توليد بشكه مورد نياز جهت بسته بندی - بسته بندی محصولات به صورت بشكه – بسته بندی محصولات به صورت كيسه – بسته بندی محصولات به صورت جامبوبگ