•  تلفن: ٢٣٠٣٦٤٥١ (٠٢١) و ٩-٨٨٥٦٢٨٠٠ (٠٢١)
  •  نمابر ٨٨٦٩٣٠٤٥ -(٠٢١:)
  •  آدرس: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل ٢ ، پلاک ٣٧ ، طبقه چهارم
  •  حبیب اله محمدی
  •  ایمیل: [email protected]
  •  تلفن: 23036431(021)
  •  نمابر ٨٨٦٩٣٠٤٥ -(٠٢١:)
  •  آدرس: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، کوچه ساحل ٢ ، پلاک ٣٧ ، طبقه سوم
  •  یاسر فرزین
  •  ایمیل: [email protected]