مناقصه و مزایده


مناقصه و مزایده

مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور

آگهی مناقصه شماره 09-98/ن-م- مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت نفت پاسا...

مزایده ضایعات آهنی به میزان تقریبی 40.000 کیلوگرم  و ضایعات آلمینیومی ...

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-5-98/ز-م   شرکت نفت پاسارگاد...

مزایده ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه (دمپرسی ورق)

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-4-98/ز-م   شرکت نفت پاسارگاد...

مناقصه پیمانکار تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس و توزیع

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-08/98/ن-م شرکت نفت...

آگهی مناقصه خرید 2 عدد دستگاه نقطه اشتعال جهت آزمایشگاه های کارخانه آب...

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید 2 عدد دستگاه نقطه اشتعال جه...

مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت بازرسی فنی کارخانه ها، پایانه ها...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-06/98/ن-م شرکت نفت...

مزایده مجموعه قطعات اصلی کمپرسورهای دست دوم و قطعات مصرفی مربوطه

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-3-98/ز-م شرکت نفت پاسارگاد در نظر دا...

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-05/98/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به بهسازی سیستم اعلام و اطفای حریق ...

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان امولسیفایر دیرشکن و زودشک...

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی تامین‌کنن...

مناقصه خرید رنگ و تینر

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید رنگ و تینر از طریق مناقصه ا...

مناقصه تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه ...

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت ت...

آگهی مزایده ورق های مازاد

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-2-98/ز-م   شرکت نفت پاسارگاد د...

مزایده فروش ضایعات ورق ناشی از تولید بشکه

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-1-98/ز-م   شرکت نفت پاسارگاد ...

مناقصه خرید دستگاه های ذخیره ساز به همراه نصب و راه اندازی بر روی سرور...

آگهی مناقصه شماره 01-98/ن-م-مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت نفت پاسارگاد...

صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها