دات نت نیوک
GO
تاریخ انتشار: دوشنبه 29 بهمن 1397
مناقصه تعمیرات اساسی مخزن TK-1004 کارخانه تهران (فقط بخش اجرا)

  مناقصه تعمیرات اساسی مخزن TK-1004 کارخانه تهران (فقط بخش اجرا)

امتیاز: Article Rating
عنوان مناقصه:

تعمیرات اساسی مخزن TK-1004 کارخانه تهران (فقط بخش اجرا)

آگهي در محدوده : عمومی
منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
شماره مناقصه: 97/10/ن-م
بها سند :
طبقه بندی : مناقصه عمومی دو مرحله ای
عنوان روزنامه : اطلاعات
تاريخ انتشار : 29/بهمن ماه/97
آخرين مهلت تسلیم پیشنهاد : 22/اسفندماه/97
شماره صفحه روزنامه : 7
متن آگهي :

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد

97-10/ن-م

 

1-      موضوع مناقصه : تعمیرات اساسی مخزن TK-1004 کارخانه تهران (فقط بخش اجرا)

2-      نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 201.000.000 ریال (دویست و یک میلیون ریال ) به صورت یکی از موارد ذیل :

الف ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد- ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

3-       محل اجرای پروژه: تهران پالايشگاه شهید تندگویان تهران واحد قيرسازي سايت شركت نفت پاسارگاد.                           

4-      زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از تاریخ 29/11/1397 لغایت 08/12/1397 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

5-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر.

6-      آدرس دریافت اسناد و تحویل پاکت ها مطابق با مندرجات اسناد مناقصه: تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها- تلفن 23036218-23036214-(تذکر: تحویل پاکت ها حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

7-      آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22/12/1397 میباشد.

8-       به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·         هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

 


تصاویر
  • مناقصه تعمیرات اساسی مخزن TK-1004 کارخانه تهران (فقط بخش اجرا)
ثبت امتیاز