دات نت نیوک
GO
تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 مهر 1397
دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران

  دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران

امتیاز: Article Rating

تعدادی از مدیران شرکت نفت پاسارگاد با حضور در آسایشگاه جانبازان ثارالله با این یادگاران هشت سال دفاع مقدس دیدار و گفتگو کردند.

 

تصاویر
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
 • دیدار صمیمانه با جانبازان آسایشگاه ثارااله تهران
ثبت امتیاز