عناوین اصلی
ورود به سیستم
قير امولسيون

قير امولسيون

 

تعريف :

قیر امولسیون تركيبي از ذرات ريز ميكروسكوپي تبديل شده و قير به وسيله انرژي مكانيكي حاصله از يك آسياب كلوئيدي در فاز آبي و استفاده از مواد امولسيفاير (امولسيون ساز) به عنوان فعال كننده سطحي مي باشد كه اين مواد ذرات قير را احاطه مي كنند و مانع از اتصال آنها به يكديگر و لخته شدن قيرمي گردد. كيفيت قير امولسيون وابسته به عواملي مانند خواص شيميايي قير مورد استفاده، نوع امولسفاير، مواد شيميايي ديگري كه در فرمولاسيون توليد و همچنين نحوه توزيع و پخش آن استفاده مي گردد است.

زماني كه قير امولسيون مورد استفاده قرار مي گيرد به دليل اختلاف دماي سطح پخش و قير امولسيون عمل شكست اتفاق مي افتد و آب امولسيون جدا شده و تبخير مي گردد و در نهايت امولسيفاير با قير در سطح راه باقي مي ماند.

انواع قير امولسيون:

امولسيونها عمدتاً به سه گروه تقسيم مي شوند

الف  -   آنيوني

ب-     كاتيوني

ج-     غير يوني

نوع اول و دوم بيشتر در صنايع راهسازي مورد استفاده قرار مي گيرد كه نوع كاتيوني بيشترين مصرف را با توجه به تنوع نوع مصالح مورد استفاده در صنايع راهسازي دارد و قيرهاي امولسيوني كاتيوني با توجه به سرعت شكست و نوع كاربردي آن به سه دسته تقسيم مي شوند:

الف-     قير امولسيون زود شكن CRS

ب-     قير امولسيون كند شكن CMS

ج-     قير امولسيون ديرشكن CSS

كه در حال حاضر نوع زودشكن بيشتر مصرف را در كشور دارد.

كاربرد:

روكش نازك لكه گيري-درزگيري-آسفالت سطحي-اندود آب بندي با ماسه-دوغاب آب بندي-دوغاب آبندي بدون سنگدانه-آسفالت حفاظتي بسيار نازك

 

پالايشگاهاي توليدكننده :

تهران-شيراز

 

>
>