دات نت نیوک
GO
در صورت تمايل مشتري به خريد از طريق بورس كالا، مي بايست طبق روش ذيل اقدام به خريد شود:

 1. انتخاب كارگزار توسط مشتری (ليست كارگزاران)
 2. ارائه سفارش خريد به كارگزار توسط مشتری
 3. صدور پيش فاكتور توسط كارگزار و ارائه به مشتری
 4. واريز وجه معادل حداقل 10% مبلغ پيش فاكتور به عنوان ضمانت خريد توسط مشتری
 5. ارسال فيش واريزی به كارگزار توسط مشتری
 6. انجام معامله در تالار بورس توسط كارگزار
 7. واريز الباقی وجه توسط مشتری و ارائه فيش واريزی به كارگزار (لازم به ذكر است مهلت تسويه 3 روز كاری می باشد).
 8. ارائه مدارك خريد توسط كارگزار خريدار به كارگزار فروشنده
 9. ارسال مدارك خريد (ثبت سفارش كالا) از سوی كارگزار فروشنده به واحد فروش داخلی نفت پاسارگاد
 10. صدور حواله فروش توسط واحد فروش داخلی
 11. بارگيری از پالايشگاه مربوطه توسط پيمانكار حمل معرفی شده از سوی مشتری (مهلت برداشت قير مطابق با دستورالعمل هزینه انبارداری می باشد.)
در این نوع خرید شرکت نفت پاسارگاد به وکالت از مشتری از طریق بورس کالا خرید مشتری را انجام می دهد و معاملات در بورس کالا همانند روش اول ثبت می گردد، در این روش مشتری طبق روش ذیل اقدام به خرید می نماید :

 1. تكميل فرم درخواست خريد و فرم اطلاعات پايه مشتريان توسط مشتری
 2. فكس فرم های تكميل شده به واحد فروش توسط مشتری
 3. صدور پيش فاكتور و ارسال آن به مشتری از طريق فكس توسط واحد فروش داخلی
 4. واريز وجه و فكس فيش واريزی (درج شماره پيش فاكتور بر روی فيش واريزی الزاميست)به واحد فروش داخلی توسط مشتری
 5. انجام معامله در تالار بورس توسط كارگزار
 6. ارسال مدارك خريد (ثبت سفارش كالا) از سوی كارگزار فروشنده به واحد فروش داخلی نفت پاسارگاد
 7. صدور حواله توسط واحد فروش داخلی
 8. بارگيری از پالايشگاه مربوطه توسط پيمانكار حمل معرفی شده از سوی مشتری( مهلت برداشت قير مطابق با دستورالعمل هزینه انبارداری مي باشد.)

نکته:این نوع فروش در حال حاضر به صورت محدود انجام میپذیرد .

در صورت تمايل مشتری به دريافت فاكتور فروش می بايست نسبت به ارائه درخواست كتبی به واحد فروش داخلی نفت پاسارگاد اقدام نمايد.

در صورتيكه مشتری متقاضی تسويه حساب حواله های صادره باشد، می بايست نسبت به تكميل فرم استرداد وجه و ارسال آن از طريق فكس اقدام نمايد.

عرضه محصولات شركت نفت پاسارگاد در روز های زوج هر هفته صورت می گیرد و مشاهده ميزان و قيمت محصولات عرضه شده در سايت بورس كالا امكان پذير است.
( www.ime.co.ir)

فروش به صورت نقدی و اعتباری

 1. فروش بصورت نقدی:

  در اين نوع فروش مشتری به صورت نقدی نسبت به تسويه اقدام می نمايد .

 2. فروش به صورت اعتباری :

  اين نوع فروش بصورت 3 ماهه امكان پذير بوده و فروش اعتباری صرفاً با ارائه ضمانت نامه بانكی معتبرامكان پذير می باشد.


بازه زمانی برداشت طبق دستورالعمل هزینه انبارداری مطابق جدول ذیل خواهد بود .

مقدار حواله ( تن ) مدت اعتبار حواله
تا 999 تن 25 روز
از 1000 تا 2999 45 روز
3000 تن بیشتر 60 روز