دات نت نیوک
GO

:تلفن دفتر مدیریت 08624224606
نشانی: اراک، پالایشگاه شازند اراک، واحد قیرسازی، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد
فکس: 08613679530
مدیر کارخانه: محسن صوفی
تعداد پرسنل 81 نفر
محصولات کارخانه: قیرهای 70/60 و 100/85
ظرفیت تولید: 11000 بشکه در روز

برخورداری از نیروهای توانمند و متخصص به طوری که اکثر پروژه های توسعه کارخانه توسط پرسنل موجود اجرا شده اند.

17025
ISO 90001:2008
ISO/TS 29001
OHSAS 18001
ISO 14001:2004
HSE-MS OGP
ISO 10002:2004
ISO 10004:2012
CE Mark