دات نت نیوک
X
GO

قابل توجه مشتریان محترم

قیمت های مندرج در این صفحه ممکن است با قیمت های آخرین عرضه متفاوت باشد. مبنای قیمت ها، آخرین اعلامیه عرضه می باشد.

قیمت ها بر اساس عرضه روز می باشد در صورت تغییر متعاقباً در همین بخش اعلام خواهد شد

تاریخ ورود قیمت عنوان قیمت شهر نوع بسته بندی نوع تحویل نوع معامله
شنبه-1397/03/12 قیر 70-60 15560 آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر MC250 21000 آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 40/50 15960 آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 300-200 15125 آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 70-60 15560 اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 100-85 15560 اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 300-200 15125 اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 70-60 16933 بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر MC250 21000 بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 50-40 17083 بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 100-85 16933 بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 100-85 16420 تبریز فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 70-60 16420 تبریز فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر 70-60 15860 تهران فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/03/12 قیر MC250 21000 تهران فله درب کارخانه نقدی
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها