X

قیمت محصولات

قابل توجه مشتریان محترم

قیمت های مندرج در این صفحه ممکن است با قیمت های آخرین عرضه متفاوت باشد. مبنای قیمت ها، آخرین اعلامیه عرضه می باشد.

قیمت ها بر اساس عرضه روز می باشد در صورت تغییر متعاقباً در همین بخش اعلام خواهد شد

تاریخ ورود قیمت عنوان قیمت شهر نوع بسته بندی نوع تحویل نوع معامله
شنبه-1397/05/06 قیر 70-60 18640 آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر MC250 *** آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 40/50 19040 آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 300-200 16186 آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 70-60 17990 اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 100-85 17990 اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 300-200 16186 اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 70-60 19363 بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر MC250 *** بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 50-40 19513 بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 100-85 19363 بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 100-85 18850 تبریز فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 70-60 18850 تبریز فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 70-60 18290 تهران فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1397/05/06 قیر 300-200 16186 تهران فله درب کارخانه نقدی
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها