دات نت نیوک
X
GO

قابل توجه مشتریان محترم

قیمت های مندرج در این صفحه ممکن است با قیمت های آخرین عرضه متفاوت باشد. مبنای قیمت ها، آخرین اعلامیه عرضه می باشد.

قیمت ها بر اساس عرضه روز می باشد در صورت تغییر متعاقباً در همین بخش اعلام خواهد شد

تاریخ ورود قیمت عنوان قیمت شهر نوع بسته بندی نوع تحویل نوع معامله
شنبه-1396/11/01 قیر 60/70 13200 منطقه جنوب غرب - آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر MC250 15977 منطقه جنوب غرب - آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 40/50 13250 منطقه جنوب غرب - آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 300-200 11110 منطقه جنوب غرب - آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 60/70 13850 منطقه غرب - اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 85/100 12850 منطقه غرب - اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 300-200 11260 منطقه غرب - اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/09/01 قیر 60/70 13754 منطقه جنوب شرق-بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر MC250 15977 منطقه جنوب شرق-بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 40/50 13904 منطقه جنوب شرق-بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 100-85 13754 منطقه جنوب شرق-بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 85/100 13752 منطقه شمال غرب - تبریز فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 60/70 13752 منطقه شمال غرب - تبریز فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر 60/70 13150 منطقه شمال شرق - تهران فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/10/02 قیر MC250 15977 منطقه شمال شرق- تهران فله درب کارخانه نقدی
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها