دات نت نیوک
GO

قابل توجه مشتریان محترم

قیمت های مندرج در این صفحه ممکن است با قیمت های آخرین عرضه متفاوت باشد. مبنای قیمت ها، آخرین اعلامیه عرضه می باشد.

قیمت ها بر اساس عرضه روز می باشد در صورت تغییر متعاقباً در همین بخش اعلام خواهد شد

تاریخ ورود قیمت عنوان قیمت شهر نوع بسته بندی نوع تحویل نوع معامله
شنبه-1396/07/01 قیر 300-200 7841 منطقه جنوب غرب - آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر 40/50 9513 منطقه جنوب غرب - آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر MC250 12777 منطقه جنوب غرب - آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر 60/70 9113 منطقه جنوب غرب - آبادان فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر 100-85 9850 منطقه جنوب شرق - بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر 40/50 10000 منطقه جنوب شرق-بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر MC250 12777 منطقه جنوب شرق-بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر 60/70 9850 منطقه جنوب شرق-بندرعباس فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر 300-200 7991 منطقه غرب - اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر 85/100 9113 منطقه غرب - اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 قیر 60/70 9113 منطقه غرب - اراک فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 امولسیون دیرشکن 57% 12228 منطقه شرق - شیراز فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 امولسیون کند شکن 65% 12392 منطقه شرق - شیراز فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 امولسیون زودشکن 65% 10425 منطقه شرق - شیراز فله درب کارخانه نقدی
شنبه-1396/07/01 امولسیون زودشکن 60% 10002 منطقه شرق - شیراز فله درب کارخانه نقدی
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
17025
ISO 90001:2008
ISO/TS 29001
OHSAS 18001
ISO 14001:2004
HSE-MS OGP
ISO 10002:2004
ISO 10004:2012
CE Mark