دات نت نیوک
X
GO
تاریخ ورود قیمت عنوان قیمت شهر نوع بسته بندی نوع تحویل نوع معامله
یک شنبه-1395/06/21 85-100 212 تبریز فله FCA نقدی
یک شنبه-1395/06/21 60-70 215 تبریز فله FCA نقدی
یک شنبه-1395/06/21 40-50 223 - فله FOB بندر امام خمینی نقدی
یک شنبه-1395/06/21 VG40 - - بشکه FOB بندر عباس نقدی
یک شنبه-1395/06/21 VG30 296 بشکه FOB بندر عباس نقدی
یک شنبه-1395/06/21 VG30 223 فله FOB بندر امام خمینی نقدی
یک شنبه-1395/06/21 VG40 245 فله FOB بندر عباس نقدی
یک شنبه-1395/06/21 85-100 209 اراک فله FCA نقدی
یک شنبه-1395/06/21 60-70 209 اراک فله FCA نقدی
یک شنبه-1395/06/21 VG30 238 - فله FOB بندر عباس نقدی
17025
ISO 90001:2008
ISO/TS 29001
OHSAS 18001
ISO 14001:2004
HSE-MS OGP
ISO 10002:2004
ISO 10004:2012
CE Mark